Steve Jobs School – spojrzeć w przyszłość

Jak świeżo spojrzeć na edukację?

Czy zmiana systemu edukacji w Polsce jest możliwa?

Czy my jako nauczyciele, terapeuci chcielibyśmy podjąć wyzwanie i zmienić dotychczasowy sposób pracy?

board-751991_1280

Podstawowe założenie: każde dziecko jest inne

Tak, tak w naszych szkołach również sporo mówi się o indywidualizacji pracy, dostosowaniu jej do możliwości i potrzeb ucznia, jednak szczerze… czy naprawdę ta indywidualizacja jest obecna w każdej szkole?

Jak sprawa wygląda w SJS? – program nauczania pozostaje niezmienny, jak w całym kraju, jednak jego przebieg jest zindywidualizowany – każdy z uczniów pracuje własnym rytmem w zależności od ilości i jakości postępów jakich dokonuje.

W naszym systemie nie naklejamy łatek uczniom. Są słabsi i mocniejsi, jednak te różnice nie są widoczne, bo każdy ma swój program, rytm oraz aktywności – T. Gautier

Dane techniczne:

Status szkoły: publiczna

Dofinansowanie: na każdego ucznia 5500EUR rocznie

Liczebność: od 80 do max. 300 uczniów/szkoła

Godziny otwarcia: 8.00 – 18.00; zajęcia do godz. 15.00 są bezpłatne

Wakacje: brak typowych, długich wakacji; rodzic decyduje kiedy chce wspólnie z dzieckiem wyjechać na urlop, po takiej informacji plan nauczania jest modyfikowany uwzględniając nieobecność dziecka w SJS

Semestr: 200 jednostek lekcyjnych

Nauczyciel: jest specjalnie przygotowany oraz przeszkolony, a dodatkowo dla kadry pedagogicznej odbywają się dla nich zajęcia z coachingu. Pracuje 36 godzin tygodniowo, w tym 24h spędza z uczniami.

Czy pasuje do wszystkich?: twórcy zaznaczają, że dla ok. 2-3% dzieci ten system nie będzie efektywnym

Nauczyciel

nie przekazuje (jak w standardowych szkołach) wiedzy – jest coachem. Przypada na niego ok. 30 uczniów – każdego z nich musi dobrze znać, wiedzieć jakie są jego postępy, z czym ma trudności, nad czym musi jeszcze popracować.

Pracę zdecydowanie ułatwia technologia oraz specjalne aplikacje pozwalające na śledzenie postępów uczniów. Dzięki nim nauczyciel widzi ile ćwiczeń oraz z jakim rezultatem wykonał podopieczny, a więc testy w tym systemie nie są już potrzebne. Gdy nauczyciel zauważy, że ktoś ma problem z danym zagadnieniem sam dostosowuje metody i pracuje z wychowankiem, by ten zrozumiał temat.

Rodzice

ściśle współpracują ze szkołą. To m.in. oni wraz z nauczycielem i swoim dzieckiem ustalają dalszy tor nauki biorąc pod uwagę jakość zrozumienia poszczególnych tematów. Jeśli ich dziecko radzi sobie świetnie w danym temacie, przechodzi ono do kolejnego punktu podstawy programowej. Co więcej rodzice raz w miesiącu mają dodatkową godzinę przeznaczoną na konsultacje.

Przestrzeń szkolna

Przygotowane są różne rodzaje sal, w zależności od tego do jakich celów mają służyć. W SJS można spotkać sale przeznaczone do pracy grupowej oraz otwartą, dużą przestrzeń w której panuje cisza, gdyż każde dziecko samodzielnie pracuje nad swoim rozwojem. W każdej z takich przestrzeni jest jeden, nadzorujący nauczyciel.

Klasy, czy grupy?

01-Onderwijs-voor-een-nieuwe-tijd-550x330Aby rozpocząć naukę w SJS przeprowadzona jest rozmowa dziecka z coachem pozwalająca na sprawdzenie umiejętności malucha. Tego typu rozmowa odbywa się co 6 tygodni, co pozwala na systematyczne monitorowanie rozwoju dziecka.

Nie ma typowego podziału na grupy wiekowe. Klasy są dobierane na zasadzie poziomu na jakim funkcjonuje dziecko. Różnica wiekowa między najmłodszym, a najstarszym uczniem w grupie może wynosić nawet 3 lata.

Poziom na jakim pracuje dziecko uzależnione jest od jego umiejętności. Przykładowo z języka może być na poziomie 4, a z matematyki na 3 poziomie. Równocześnie, gdy zauważa się wielki potencjał z danej dziedziny, dziecko może przeskoczyć o poziom wyżej.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia. Zazwyczaj taka grupa liczy do 9 osób.

Typowy dzień

Rozpoczyna i kończy godzinnym spotkaniem grupowym z coachem. Następnie dzieci rozchodzą się do poszczególnych miejsc, w których mają zajęcia. Praca indywidualna trwa ok. 5 godzin dziennie.

Uczeń zawsze ma w pobliżu coacha, który mu pomoże i wesprze, jednak mocno jest kładziony nacisk na samodzielność.

Każdy ma swojego iPada, dzięki któremu wie, gdzie, kiedy i z kim odbędą się zajęcia oraz ma dostęp do wszystkich potrzebnych aplikacji. Dzięki temu jak wspomniałam wcześniej nauczyciel ma szansę obserwować postępy i porównać dziecko na tle całej grupy.

W szkole jest cisza. Nie ma typowych przerw, gdyż to dziecko decyduje o tym, kiedy potrzebuje chwili wytchnienia oraz czy opanowało materiał, czy jeszcze musi nad nim popracować.

Więcej informacji znajdziesz na: http://stevejobsschool.nl/

Podejrzewam, że dla wielu z Was taka wizja jest rewolucyjną. Zastanówcie się jednak, czy chcielibyście i dlaczego pracować takim systemem.

Paulina Sztwiertnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *